ราคาบริการทางธุรกิจที่โปร่งใสโดยมืออาชีพด้านธุรกิจชั้นนำของพัทยา

ติดต่อเราเพื่อนัดหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการส่วนบุคคลของคุณ

Thai Business Help นำเสนอบริการของบริษัทที่หลากหลายในพัทยา ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน คุณจึงมั่นใจได้ถึงการบริการที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพในราคาที่ถูกที่สุดในพัทยา

การจดทะเบียนบริษัท

รวมถึงการสำรองชื่อบริษัท เอกสารบริษัทที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนบริษัทและภาษี และตราประทับบริษัทสองดวง

1 ล้าน – เหมาะสำหรับทรัพย์สิน

13,000 บาท

2 ล้าน – เหมาะสำหรับใบอนุญาตทำงาน

18,000 บาท

4 ล้าน – เหมาะสำหรับ 2 ใบอนุญาตทำงาน

30,000 บาท

เปลี่ยนกรรมการบริษัท

ลบกรรมการหนึ่งคน เพิ่มกรรมการหนึ่งคน
3,500 บาท

ลบกรรมการหนึ่งคน เพิ่มกรรมการสองคน
4,000 บาท

ลบกรรมการสองคนและเพิ่มกรรมการสองคน
4,000 บาท

เพิ่มกรรมการเพียงคนเดียว (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการคนอื่น)
3,500 บาท

เพิ่มกรรมการสองคนเท่านั้น (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการคนอื่น)
4,000 บาท

เปลี่ยนทุนบริษัท

มูลค่าเพิ่มทุน 1,000,000 บาท
11,000 บาท

มูลค่าเพิ่มทุน 2,000,000 บาท
17,000 บาท

มูลค่าเพิ่มทุน 3,000,000 บาท
24,000 บาท

มูลค่าเพิ่มทุน 4,000,000 บาท
31,000 บาท

ทะเบียนลดทุน (ต่อล้าน)
10,000 บาท

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ของบริษัท

เปลี่ยนชื่อบริษัท

การเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท รวมทั้งชื่อบริษัทสำรองและตราประทับ
5,000 บาท

เปลี่ยนที่อยู่บริษัท

ค่าบริการเปลี่ยนที่ตั้งบริษัท ชลบุรี หรือ กทม.
3,500 บาท

เปลี่ยนจังหวัด

ค่าบริการเปลี่ยนที่ตั้งบริษัทเป็นจังหวัดอื่น
5,500 บาท

เปลี่ยนข้อบริษัท

การลงทะเบียนเพื่อเปลี่ยนแปลงการแก้ไขข้อบังคับทุกข้อ
3,500 บาท

เปลี่ยนตราประทับบริษัท

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขตราประทับและตราประทับของบริษัท
3,500 บาท

เปลี่ยนผู้ถือหุ้น

2,500 บาท

การชำระบัญชี

การลงทะเบียนการเปลี่ยนแปลงผู้ชำระบัญชี
3,500 บาท

ปิดบริษัท

จดทะเบียนชำระบัญชีบริษัท (ปิดบริษัท)
10,000 บาท

ปิดบริษัท & ปิดการตรวจสอบ

จดทะเบียนการชำระบัญชีของบริษัท (ปิดบริษัท) กับการตรวจสอบประจำปี
15,000 บาท