บริการบัญชีที่คุ้มค่าที่สุดในพัทยา

ติดต่อเราเพื่อนัดหมายเพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการส่วนบุคคลของคุณ

เราให้บริการลูกค้าด้วยบริการบัญชีราคาถูกในพัทยาตั้งแต่การตรวจสอบประจำปี ประกันสังคม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด. 1 การคืนภาษี ภ.ง.ด. 91 ติดต่อเราวันนี้เพื่อดูว่าเราสามารถช่วยคุณประหยัดเงินได้อย่างไร

การตรวจสอบประจำปี

การซื้อขายเพื่อธุรกิจ

บริษัทซื้อขายตามทุน 1 ล้านบาท
จาก 15,000 บาท

ไม่ซื้อขายทรัพย์สิน

ไม่ซื้อขายตามทุน 1 ล้านบาท
จาก 11,000 บาท

คุณจะต้องจัดหาบัญชีของคุณจากปีการเงินก่อนหน้า

ภาษีส่วนบุคคล

ภาษีเงินได้

ค่าบริการต่อเดือน
จาก 2,500 บาท

กองทุนประกันสังคม

ค่าบริการต่อเดือน
จาก 2,500 บาท

ภาษีธุรกิจ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ค่าบริการต่อเดือน
จาก 2,500 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ค่าบริการต่อเดือน
จาก 2,500 บาท

รายงานประจำเดือน

ค่าบริการต่อเดือน
จาก 2,500 บาท

บริการอื่นๆ

โปรดติดต่อเราเกี่ยวกับบริการด้านบัญชีเฉพาะที่คุณต้องการ