หากคุณใช้เวลาทั้งหมดในประเทศไทย คุณควรเลือกประเทศไทยเป็นภูมิภาคของคุณเนื่องจากเป็นตัวเลือกที่ถูกที่สุด อย่างไรก็ตาม หากคุณเดินทาง คุณสามารถเลือกภูมิภาคอื่นได้ พิจารณาว่าคุณใช้ประกันการเดินทางหรือประกันประเภทอื่น เราต้องการรับประกันว่าคุณจะได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุด