ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล (MEB) เป็นตัวเลือกเสริมที่คุณจะได้รับเงินสำหรับทุกวันที่คุณอยู่ในโรงพยาบาล คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ 500 บาท ถึง 5,000 บาทต่อวัน หากคุณอยู่ใน ICU หรือต้องผ่าตัด MEB จะเพิ่มขึ้น 2 เท่าและ 2.5 เท่าตามลำดับ ตัวอย่างเช่น MEB 1,000 บาทสำหรับทุกวันที่คุณอยู่ในโรงพยาบาล 2,000 บาทสำหรับทุกวันใน ICU และ 2,500 บาทสำหรับทุกวันในการผ่าตัด