ใช่ ทุกคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปีต้องเข้ารับการรักษา การรักษาพยาบาลจะถูกกำหนดหลังจากลงนามในกรมธรรม์และชำระเงินแล้ว หากคุณไม่ผ่านการรักษา คุณจะได้รับแจ้งทางอีเมลและการชำระเงินจะคืนเข้าบัญชีธนาคารของคุณ เราไม่ทราบว่าเหตุใดคุณจึงไม่สามารถทำการรักษาพยาบาลได้ เนื่องจากบันทึกสุขภาพของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ