ประกันสุขภาพคำนวณตามอายุและเพศ ยิ่งอายุมาก ยิ่งแพง เราต้องการวันเกิดของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเราสร้างใบเสนอราคา และไม่ใกล้กับวันเกิดของคุณมากเกินไป กรมธรรม์มีผลตั้งแต่วันที่คุณลงนามในแบบฟอร์มและชำระเงินแล้ว ในบางกรณี หลายสัปดาห์อาจผ่านไปจากการส่งใบเสนอราคาและลงนามในกรมธรรม์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีอายุมากกว่าหนึ่งปี