การชำระเงินมีสามประเภท รายปี รายครึ่งปี และรายเดือน รายปีคือชำระล่วงหน้า 12 เดือน และเบี้ยประกันภัยจะคุ้มค่าที่สุดหากเลือกตัวเลือกนี้ ชำระรายครึ่งปีทุก ๆ หกเดือน และเบี้ยประกันภัยจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย รายเดือนเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในการกระจายค่าใช้จ่ายในช่วง 12 เดือน และเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความสะดวกสบายที่เพิ่มขึ้น