มีทั้งหมด 5 แผน แผนสมาร์ทคือแผนราคาที่เหมาะสมที่สุดและแพลตตินั่มให้ความคุ้มครองที่สมบูรณ์สูงถึง 100 ล้านบาท แผนยอดนิยมคือเงินและทองที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวในขณะที่ยังมีราคาที่ไม่แพง